Prowadzenie rozmów telefonicznych, pisanie listów


Dla wielu Polaków, którzy w Niemczech przebywają od niedawna i nie znają dobrze języka, rozmowa telefoniczna z Niemcem staje się barierą nie do pokonania. W Państwa imieniu przeprowadzę rozmowę telefoniczną na wybrany temat, realizując dane zadanie.

Prowadzenie korespondencji listowej, czy to elektronicznej czy papierowej wymaga posiadania odpowiednich zdolności językowych. Moja oferta skierowana jest również do osób, którym prowadzenie korespondencji listowej w języku niemieckim sprawia problem. Na dogodnych warunkach oferuję usługę prowadzenie korespondencji listowej oraz telefonicznej z Państwa partnerami biznesowymi, jak i organami administracyjnymi.